Aktuelnosti

Usklađivanje statuta sa novim Zakonom o sportu

Ovde možete da preuzmete odluke i dokumentaciju neophodnu za usklađivanje statuta sa novim Zakonom o sportu