Plivački klub Olimpija

Redni broj u bazi
Naziv sportske organizacije  Plivački klub Olimpija Bor
Adresa sportske organizacije  3. oktobar 25/1
Grad tj. sedište  Bor
Telefon/faks  060/4221185
Godina osnivanja  2007
Sportska grana  Plivanje
Tip organizacije  Sportska organizacija
Predsednik organizacije  Aneta Arifi
Direktor/generalni sekretar  /
Sekretar organizacije  Saša De Kandija
Email adresa  p.k.olimpija@gmail.com
Web sajt  /
Kontakt osoba  Saša De Kandija
Poslednja skupština  30.01.2017