Triatlon klub Olimpija

Redni broj u bazi
Naziv sportske organizacije  Triatlon klub Olimpija Bor
Adresa sportske organizacije  3. oktobar 25/1
Grad tj. sedište  Bor
Telefon/faks  060/4221185
Godina osnivanja  2013
Sportska grana  Triatlon
Tip organizacije  Sportska organizacija
Predsednik organizacije  Aneta Arifi
Direktor/generalni sekretar  /
Sekretar organizacije  Saša De Kandija
Email adresa  cale1969@gmail.com
Web sajt  /
Kontakt osoba  Saša De Kandija
Poslednja skupština  30.01.2017