Preliminarni objedinjeni predlog o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Bora za 2024. godinu

Na osnovu člana 20. stav 1. alineja 5. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru (”Službeni list grada Bora”, br. 1/21 i 42/21), u vezi sa upućenim Javnim obaveštenjem sportskim organizacijama na teritoriji grada Bora za podnošenje godišnjih programa za 2024.godinu 6p.401-471/2023-lll-01 od 5.5.2023.godine, a u skladu sa Zapisnikom 6p.06-142/2023-ll od 7.7.2023.godine Komisije za ocenu programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru, načelnik Gradske uprave grada Bora, donosi

Preuzmite:
PRELIMINARNI OBJEDINjENI PREDLOG O ODOBRAVANjU PROGRAMA I ODREĐIVANjU VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU GODIŠNjIH PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI GRADA BORA ZA 2024.GODINU

Prema Predlogu Komisije za ocenu programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru, sadržanom u Zapisniku 6p.06-142/2023-ll od 7.7.2023.godine, ODOBRAVAJU SE svi godišnji programi za 54 sportske organizacije na teritoriji grada Bora za 2024.godinu u ukupnom iznosu od 74.000.000 dinara, a prema oblastima potreba i interesa građana u oblasti sporta iz člana 137. stav 1. Zakona o sportu (”Službeni glasnik RS”, br. 10/16), na koje se predlozi godišnjih programa sportskih organizacija odnose.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *