Podnošenje predloga posebnih programa za 2023. godinu

Javni poziv

Na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 10/16) i člana 2. stav 6. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru (”Službeni list grada Bora“, br. 1/21 i 42/21), načelnik Gradske uprave grada Bora raspisuje JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA NA TERITORIJI GRADA BORA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA ZA 2023. GODINU

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ili sa sajta Gradske uprave na adresi: JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA NA TERITORIJI GRADA BORA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA ZA 2023. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

  1. JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA NA TERITORIJI GRADA BORA ZA PODNOŠENjE PREDLOGA POSEBNIH PROGRAMA ZA 2023. GODINU
  2. OBRAZAC 4 – PREDLOG POSEBNOG PROGRAMA KOJIM SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U 2023. GODINI
  3. FINANSIJSKI PLAN PROGRAMA – POSEBNI PROGRAMI – UZ OBRAZAC 4, DEO 2, TAČKA 16.3.
  4. PROPRATNO PISMO BOR
  5. IZJAVA DA NE POSTOJE PREPREKE
  6. PRAVILNIK O ODOBRAVANjU I FINANSIRANjU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU BORU (1-21)
  7. PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ODOBRAVANjU I FINANSIRANjU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU BORU (42-21)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *