Kategorizacija sportskih organizacija iz oblasti takmičarskog sporta za 2024. godinu

Javni poziv

Pozivaju se sportske organizacije koje učestvuju u sportskim takmičenjima u okviru nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza – TAKMIČARSKI SPORTOVI, da u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji sportskih organizacija („Službeni list grada Bora“, br.6/20), Komisiji za ocenu programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru podnesu Prijavu za kategorizaciju sportskih organizacija – Obrazac za kategorijzaciju broj 2. Takođe neophodno je dostaviti i popunjene, potpisane i overene i Obrasce od 1-6, kao i ostalu navedenu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost utvrđenih kriterijuma za rangiranje, u suprotnom sportska organizacija neće biti kategorisana.

Prijave dostaviti najkasnije do 01.03.2024. godine na pisarnici Gradske uprave Bor ili poštom na adresu Gradska uprava Bor, Moše Pijade 3, sa naznakom „Komisiji za sport“ za KATEGORIZACIJU.

PRILOZI:

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ili sa sajta Gradske uprave na adresi: POZIV ZA KATEGORIZACIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA U 2024. GODINI

Dokumenta za preuzimanje:

  1. POZIV ZA KATEGORIZACIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA U 2024. GODINI
  2. Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija (“Sl. list grada Bora“, br.6/20)
  3. TABELA za kategorizaciju sportskih organizacija – Obrazac za kategorizaciju broj 1 (popunjava Komisija)
  4. PRIJAVA za kategorizaciju sportskih organizacija – Obrazac za kategorizaciju broj 2
  5. Obrazac 1
  6. Obrazac 2
  7. Obrazac 3
  8. Obrazac 4
  9. Obrazac 5
  10. Obrazac 6

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *