Aktuelnosti

JAVNO OBAVEŠTENJE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2018 GODINU

1-Javno obavestenje sportskim organizacijama na teritoriji opstine Bor za podnosenje Godisnjih programa za 2018.g.

2.Kompletni obrasci za Programsko finansiranje

2.1-Obrasci za kategorizaciju od 1-6

8-IZJAVA da ne postoje prepreke-БОР

7-Propratno pismo-БОР

6-Odluka za koje potrebe i interese gradjana u oblasti sporta se raspisuje javno obavestenje i poziv u opstini Bor za 2018.g. stipendije i nagrada za postignute sportske rezultate

5-Odluka o utvrdjivanju sportskih takmicenja od posebnog znacaja za opstinu Bor

4-Odluka o utvrdjivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog znacaja za opstinu Bor