Aktuelnosti

Kategorizacija sportskih organizacija iz oblasti takmičarskog sporta za 2021. godinu

Objavljeno

U prilogu je poziv za kategorizaciju sportskih organizacija iz oblasti takmičarskog sporta za 2021. godinu, sa pratećom dokumentacijom. Poziv je otvoren do 1.3.2021. godine. Prijavu za kategorizaciju, obrasce 1-6 i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti Komisiji za sport grada Bora, poštom ili na pisarnicu Gradske uprave Bor, ul. Moše Pijade 3, 19210 Bor , sa naznakom – za KATEGORIZACIJU. […]

Aktuelnosti

JAVNO OBAVEŠTENJE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH PROGRAMA ZA 2018 GODINU

Objavljeno

1-Javno obavestenje sportskim organizacijama na teritoriji opstine Bor za podnosenje Godisnjih programa za 2018.g. 2.Kompletni obrasci za Programsko finansiranje 2.1-Obrasci za kategorizaciju od 1-6 8-IZJAVA da ne postoje prepreke-БОР 7-Propratno pismo-БОР 6-Odluka za koje potrebe i interese gradjana u oblasti sporta se raspisuje javno obavestenje i poziv u opstini Bor za 2018.g. stipendije i nagrada […]